Έξυπνο τραγούδι, υπέροχη ταινία!

by - 12:50 μ.μ.
The sun'll come out 
Tomorrow
Bet your bottom dollar 
That tomorrow 
There'll be sun!...


Just thinkin' about
Tomorrow
Clears away the cobwebs, 
And the sorrow 
'Til there's none! 

When I'm stuck a day 
That's gray, 
And lonely, 
I just stick out my chin 
And Grin, 
And Say, 
Oh! 

The sun'll come out
Tomorrow 
So ya gotta hang on 
'Til tomorrow 
Come what may 
Tomorrow! Tomorrow!
I love ya Tomorrow! 
You're always
A day
A way!You May Also Like

1 σχόλια

Με την δημοσίευση του σχολίου σας, βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: «Το σχόλιό σας θα είναι ορατό μετά την έγκριση». Αν αυτό το μήνυμα δεν εμφανιστεί, ξαναπροσπαθήστε.

 • 64
  0
 • 22
  2
 • 57
  0
 • 60
  4
 • 53
  4
 • 36
  0